Сло́ўнік > Ко́леры > Бе́лы

Бе́лы

белы

белы

Склане́нне:

на́звы ко́лераў скланя́юцца, як прыме́тнікі.

Адз.л., м.р.

Мн.л., м.р.

Н.скл.

бе́лы

бе́лыя

Р.скл.

бе́лага

бе́лых

Д.скл.

бе́ламу

бе́лым

В.скл.

бе́лага

бе́лых

Т.скл.

бе́лым

бе́лымі

М.скл.

(у) бе́лым

(у) бе́лых

Пры́клады выкарыста́ння:

Сце́ны пако́я былі́ пафарбава́ныя ў бе́лы ко́лер.

На Ма́шы ўчо́ра была́ бе́лая прыго́жая суке́нка.

На святлафо́ры стая́ла вялі́кая бе́лая машы́на.

Тэ́сты да ру́брыкі “Ко́леры”
Практыкава́нні да ру́брыкі “Ко́леры”