Сло́ўнік > Казачны слоўнік > Паста́ўма

Паста́ўма

Пастаўма

Паста́ўма – фо́рма дзеясло́ва зага́днага ла́ду (элеме́нт -ма ўка́звае на запрашэ́нне да суме́снага дзе́яння). Пачатко́вая фо́рма – ста́віць.

Ста́віць  (у да́дзеным кантэ́ксце, гл. ка́зку “Вол”) – будава́ць, майстрава́ць.

Ста́віць го́рад.

Хлеў трухля́вы, ужо́ ама́ль сы́плецца. Паста́ўма но́вы!