Сло́ўнік > Казачны слоўнік > Напа́сці

Напа́сці

Напасці

Напа́сці (у да́дзеным кантэ́ксце, гл. ка́зку “Вол”) – накі́нуцца на каго́-не́будзь з абвінава́чваннямі, папро́камі, з ла́янкай і падо́бнае.

Напа́сці з ла́янкай на сусе́да.

Не паспе́ў я яшчэ́ нічо́га растлума́чыць, а на мяне́ ўжо напа́лі з папро́камі.