Сло́ўнік > Казачны слоўнік > Мае́ сако́лікі

Мае́ сако́лікі

Мае саколікі

Мае́ сако́лікі – ласка́вая на́зва юнака́, дзіця́ці, мужчы́ны (звыча́йна выкарысто́ўваецца ў зваро́це).

Мае́ сако́лікі (у да́дзеным кантэ́ксце, гл. ка́зку “Вол”) – зваро́так да ваўко́ў.

Мой сако́лік, не пужа́йся, падыхо́дзь бліжэ́й.

А мае́ сако́лікі, я ж ні ў чым не паві́нен!