Сло́ўнік > Казачны слоўнік > Бара́н

Бара́н

Баран

Бара́н – жывёла, яка́я ма́е ро́гі і по́ўсць, яка́я ўе́цца. Ча́ста выкарысто́ўваецца а́ўтарамі як сі́мвал ўпа́ртасці, ду́расці ў казках. У да́дзеным выпа́дку адлюстрава́ны як сі́мвал ду́расці (гл. ка́́зку “Вол”).

Го́рны ба́ран.

Адзе́нне з по́ўсці бара́на ве́льмі цёплае.