Сло́ўнік > Казачны слоўнік > Абамле́ць

Абамле́ць

Абамлець

Абамле́ць – збянтэ́жыцца, аняме́ць ад нечака́нага стра́ху, здзіўле́ння і пад.

Абамле́ць ад нечака́най навіны́.

Уба́чыць падару́нак і абамле́ць ад нечака́най прые́мнасці.