Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Садаві́на > Я́блык

Я́блык

Яблык

Яблык

Сло̀ваўтварэ́нне:

  • Я́блыня
  • Я́блычны

Сло̀вазлучэ́нні:

  • Чырво́ны я́блык
  • Сало́дкі я́блык
  • Кі́слы я́блык
  • Спе́лыя я́блыкі

Ска́зы:

Узва́жце мне кілагра́м я́блыкаў.

Для шарло́ткі парэ́заць я́блыкі на до́лькі.

Я́блыкі расту́ць на я́блыні.

У са́дзе наліва́юцца я́блыкі.