Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Садаві́на > Апельсі́н

Апельсі́н

Апельсін

Апельсін

Сло̀ваўтварэ́нне:

  • Апельсі́навы

Сло̀вазлучэ́нні:

  • Пах апельсі́наў
  • Жо́ўты апельсі́н
  • Чы́сціць апельсі́н
  • Апельсі́навы сок

Ска́зы:

У апельсі́на то́ўстая лупі́на.

Мы е́лі сало́дкія сакаві́тыя апельсі́ны.

Апельсі́ны прыво́зяць з цёплых краі́н.