Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Напо́і > Кака́ва

Кака́ва

КакаваНапо́й, які́ зава́рваецца з парашку́, які́ атры́мліваецца з насе́ння дрэ́ва пад тако́й жа на́звай.

 

Граматычныя формы:

Скланенне Адз. лік Мн. лік
N1 Кака́ва
N2 Кака́вы
N3 Кака́ве
N4 Кака́ву
N5 Кака́вай
N6 (аб) кака́ве (аб) –

 

Лексічная спалучальнасць:

Adj + N: дзіця́чая, сма́чная кака́ва

V + N: налі́ць кака́вы

N + N: кака́ва з малако́м

Аднакаранёвыя словы:

Adj: кака́вавы

Ужыванне ў маўленні:

  1. Мале́нькія дзе́ці ве́льмі лю́бяць кака́ву.
  2. Каб кака́ва была́ смачне́йшая, трэ́ба даба́віць ў ку́бачак тро́шкі малачка́.