Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Напо́і > Газіро́ўка

Газіро́ўка

ГазіроўкаХало́дны напо́й з мінера́льнай або звыча́йнай араматызава́най вады́, насы́чанай вуглякі́слым га́зам.

Граматычныя формы:

Скланенне Адз. лік Мн. лік
N1 Газіро́ўка Газіро́ўкі
N2 Газіро́ўкай Газіро́вак
N3 Газіро́ўцы Газіро́ўкам
N4 Газіро́ўку Газіро́ўкі
N5 Газіро́ўкай Газіро́ўкамі
N6 (аб) газіро́ўцы (аб) газіро́ўках

 

Лексічная спалучальнасць:

Adj + N: любі́мая газіро́ўка, саве́цкая газіро́ўка

+ N: налі́ць газіро́ўкі, вы́піць газіро́ўку

N + N: газіро́ўка са сма́кам, газіро́ўка ў бутэ́льцы

Аднакаранёвыя словы:

Adj: газіро́ваная

Ужыванне ў маўленні:

  1. Газіро́ўка – ве́льмі сма́чны, але не на́дта кары́сны напо́й.