Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Дзе падсілкава́цца > Рэстара́н / рэстара́цыя

Рэстара́н / рэстара́цыя

Рэстаран

Рэстарацыя

Мы ве́льмі до́бра адзна́чылі Дзень наро́дзінаў у рэстара́не.

Запраша́ем у на́шу рэстара́цыю!

У цэ́нтры го́рада адкры́лі но́вы рэстара́н.