Сло́ўнік > Адзе́нне, абу́так > Адзе́нне

Адзе́нне

адзенне

Адзенне

Адзенне

У магазі́не “Адзе́нне” мо́жна набы́ць са́мыя ро́зныя рэ́чы: суке́нкі, спадні́цы, блу́зкі і шмат і́ншага.

adzenne

Мая́ сябро́ўка тра́ціць шмат ча́су на набыццё адзе́ння.

adzenne2