Сло́ўнік > Адзе́нне, абу́так > Аксесуары > Пярсцё̀нак

Пярсцё̀нак

Пярсцёнак

Пярсцёнак

ПЯРСЦЁ̀НАК

 

Прадмѐт, звыча̀йна з дараго̀га мета̀лу, у фо̀рме абадка̀, абруча̀, ч̀аста з кашто̀ўнымі камяня̀мі, які̀ но̀сіцца на па̀льцы як упрыго̀жанне ці як сі̀мвал шлю̀бу.

 

 

 

Склон

Адз. лік

Мн. лік

N1 пярсцё̀нак пярсцё̀нкі
N2 пярсцё̀нка пярсцё̀нкаў
N3 пярсцё̀нку пярсцё̀нкам
N4 пярсцё̀нак пярсцё̀нкі
N5 пярсцё̀нкам пярсцё̀нкамі
N6 аб пярсцё̀нку аб пярсцё̀нках

 

Словазлучэ̀нні:

  • шлю̀бны пярсцё̀нак
  • пярсцё̀нак з брылья̀нтам
  • мату̀лін пярсцё̀нак

 

Ска̀зы:

Іва̀н падарава̀ў мне пярсцё̀нак, які̀ ста́ў сі́мвалам на́шага каха́ння.

Зала̀ты пярсцё̀нак на безымѐнным па̀льцы свѐдчыў аб тым, што Алѐна Ві̀ктараўна была̀ за̀мужам.