Сло́ўнік > Характары́стыка чалаве́ка > Вы́хаваны.

Вы́хаваны.

Выхаваны

Выхаваны

  • Які́ ўме́е до́бра паво́дзіць сябе́, ве́тлівы.
М.р. Н.р. Ж.р. Мн.лік
N Вы́хаваны Вы́́хаванае Вы́хаваная Вы́хаваныя
N2 Вы́хаванага Вы́хаванага Вы́́хаванай Вы́хаваных
N3 Вы́хаванаму Вы́хаванаму Вы́хаванай Вы́хаваным
N4 Вы́хаванага Вы́хаванае Вы́хаваную Вы́хаваных
N5 Вы́хаваным Вы́хаваным Вы́хаванай Вы́хаванымі
N6 Вы́хаванага Вы́хаванае Вы́хаваную Вы́хаваных

 

Словазлучэ́нні:

  • вы́хаваныя дзе́ці;
  • вы́хаваны мужчы́на.

Ска́зы:

  • Яна́ здава́лася вы́хаванай і дысцыплінава́най дзяўчы́нкай.
  • У гэ́тым кла́се ву́чацца разу́мныя і вы́хаваныя дзе́ці.