Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Гаро́дніна > Сала́та

Сала́та

Салата

Агаро́дная культу́ра, аднагадо́вая травяні́стая раслі́на з сяме́йства складанакве́тных; на́зва ро́зных агаро́дных раслі́н, лі́сце які́х іду́ць у е́жу ў сыры́м вы́глядзе.

Граматы́чныя фо́рмы:

Адз.л. Мн.л.
Н.скл. Сала́та ——-
Р.скл. Сала́ты ——-
Д.скл. Сала́це ——-
В.скл. Сала́ту ——-
Тв.скл. Сала́тай ——-
М.скл. Аб сала́це ——-

 

Словаўтварэ́нне:

Сала́тны

Словазлучэ́нні:

Кары́сная сала́та

Зялё́ная сала́та

Ска́зы:

У сала́це ве́льмі мала́я калары́йнасць.

Гэ́тым ле́там я вы́рашыла е́сці шмат сала́ты.