Дыяло́гі > Як прае́хаць у бібліятэ́ку?

Як прае́хаць у бібліятэ́ку?

Як прае́хаць у бібліятэ́ку?

 

–       До́бры дзе́нь! Падкажы́це, калі́ ла́ска, як прае́хаць у Нацыяна́льную бібліятэ́ку?

–       До́бры дзе́нь! Ка́б прае́хаць у Нацыяна́льную бібліятэ́ку, Ва́м патрэ́бна е́хаць на́ грама́дскім та́нспарце. Спача́тку на́ гэ́тым прыпы́нку трэ́ба се́сці ў сё́мы трамва́й, набы́ць у кіро́ўцы квіто́к, абавязко́ва аплаці́ць прае́зд, дае́хаць да́ бліжэ́йшай ста́нцыі метрапалітэ́на, сысці́. У метро́ купі́ць жэто́н, дачака́цца электры́чкі ў бо́к ста́нцыі “Усхо́д”, сыйсці́ на́ ё́й. Вы́йсці з метро́ і адра́зу ўба́чыце Нацыяна́льную бібліятэ́ку.

–       Дзя́куй вялі́кі, Вы́ мне́ ве́льмі дапамаглі́!

     Ключавыя словы:

Moya kompozitsiya