Дыяло́гі > Свя́та

Свя́та

–         Куды́ ідзе́ш?

–         У магазі́н за́ садаві́най. Трэ́ба купі́ць апельсі́наў і мандары́наў на́ свято́чны сто́л.

–         Вазьмі́ яшчэ́ бана́ны, яны́ ве́льмі см́ачныя. І анана́с, ё́н не́ то́лькі сма́чны, але́ з яго́ дапамо́гай мо́жна ве́льмі прыго́жа ўпрыго́жыць свято́чны сто́л.

–         Дзя́куй, та́к і зраблю́!