Дыяло́гі > Сшы́так

Сшы́так

–         Ты не ба́чыла мой сшы́так, на які́м намалява́ныя адзі́н ко́т і два саба́кі?

–         Я ба́чыла то́лькі з трыма́ кацяня́тамі.

–         Ён ляжа́ў у друго́й палі́цы.

–         Ра́ніцай у друго́й палі́цы ляжа́ў то́лькі мой адзі́н падру́чнік…і яшчэ́ чаты́ры рэфера́та.

–         Пры́йдзецца заво́дзіць но́вы сшы́так з дваццаццю́ матылька́мі.

Міні-слоўнік:

Ба́чыць

другі́

ра́ніца

адзі́н

два́ццаць