Дыяло́гі > Памы́лачка

Памы́лачка

– Пятро, трэба было ўзяць сто грамаў радыяактыўнага цэз?

– Не, Мыкола, трэба было ўзяць толькi адну сотую грама.

– Ну тады бывай, Пятро.

 

Лічбы, лікі і лічэнне Фiзiчная лабараторыя
Сто

Адна́ со́тая

Радыяакты́ўны

Цэ́зiй

Грам