Дыяло́гі > Падару́нак хло́пцу

Падару́нак хло́пцу

– Прывіта́нне, Андрэ́й. Які́ падару́нак ты́ хо́чаш атрыма́ць ад бацько́ў на тваё́ паўнаго́ддзе?
– Калі́ я бы́ў малы́, мне́ бацькі́ падары́лі ро́вар, у шасна́ццаць гадо́ў – матацы́кл, а на паўнаго́ддзе спадзяю́ся, што́ падао́раць аўтамабі́ль.