Дыяло́гі > Бізуны́

Бізуны́

– Чаго́ ты такі́ су́мны, Я́нка?

– Яні́на Во́сіпаўна паста́віла мне сё́ння два па матэма́тыцы.

– Бо́жачкі, то ж не траге́дыя, каб так журы́цца.

– Але́ ж ад ба́цькі бізуно́ў атрыма́ю. Не люблю́ я ты́я дро́бы: пяць дзён іх

вучы́ў.

– Не атрыма́еш, не бо́йся. А калі́ і так, то перажыве́ш. Зато́е ў галаве́,

мо́жа, ро́зуму прыба́віцца.

Мі́ні-сло́ўнік: