Дыяло́гі > А́ня, слу́хай, а ко́лькі бу́дзе дзе́сяць дада́ць адзіна́ццаць?

А́ня, слу́хай, а ко́лькі бу́дзе дзе́сяць дада́ць адзіна́ццаць?

– А́ня, слу́хай, а ко́лькі бу́дзе дзе́сяць дада́ць адзіна́ццаць, а то ў мяне́ не́шта не атрымо́ўваецца?
– Дык гэ́та ж прасце́й, чым малява́ць паралелепі́пед.Кане́шне, два́ццаць адзі́н!
– Гэ́та лё́гка. А ты лепш адкажы́, ко́лькі бу́дзе се́м памно́жыць на во́сем!
– Ой, дык гэ́та про́ста! Бу́дзе пятна́ццаць!
– Не, хіба́ ты памыля́ешся! Гэ́та калі́ дада́ць да сямі́ во́сем, а калі́ памно́жыць, тады́ бу́дзе пяцьдзяся́т шэ́сць!
– Дзя́куй табе́.

Міні-слоўнік