Дыяло́гі > Агаро́д

Агаро́д

–         Які́ вялі́кі ў цябе́ агаро́д, чаго́ ты́ то́лькі не́ насадзі́ла, Мары́ся.

–         Та́к, учо́ра бу́льбу ўве́сь дзе́нь саджа́лі. Сё́ння мо́ркву і цыбу́лю, а за́ўтра бу́ду саджа́ць памідо́ры, агуркі́ і пе́рац.

–         Яка́я ты́ малайчы́на, бу́дзе на́ зіму́ шма́т гаро́дніны. Не́ прападзе́ш!