Дыяло́гі > Адніма́нне дро́баў

Адніма́нне дро́баў

– Ма́ша, ці была́ ты́ на міну́лай ле́кцыі?

– Не́. А што́?

– У мяне́ няма́ дзвю́х тэ́м пра адніма́нне дро́баў. А трэ́ба перапіса́ць.

– Дару́й, у мяне́ няма́ гэ́тай тэ́мы.

– До́бра, тады́ спыта́ю ў каго́-не́будзь і́ншага.

Міні-слоўнік:

Адніма́нне

Дроб

Дзве