Дыяло́гі > Склада́ны ты́дзень

Склада́ны ты́дзень

-Віта́ю, Але́сь! Дава́й схо́дзім за́ўтра пагуля́ць.

-Андрэ́й, праба́ч, я не магу́. У панядзе́лак я іду́ ў спарты́ўную се́кцыю.

-Ну нічо́га стра́шнага. Мо́жа тады́ ў аўто́рак?

-Да, магчы́ма. Але не, у аўто́рак я бу́ду гатава́цца да кантро́льнай рабо́ты.

– А серада́ во́льная?

-А ў се́раду я іду́ вучы́цца граць на гіта́ры. У чацве́р ў мяне́ рэпеты́тар па хі́міі, у пя́тніцу я зноў вучу́ся граць на гіта́ры, пасля́ чаго́, у субо́ту, у нас бу́дзе канцэ́рт.

-А ў нядзе́лю ты во́льны?

-У нядзе́лю я бу́ду рабі́ць дама́шняе зада́нне на насту́пны дзень. Праба́ч мяне́.

-Але́ ж у цябе́ і склада́ны ты́дзень.

Глядзі̀ такса̀ма:

Панядзелак

Аўторак

Серада

Чацвер

Пятніца