Дыяло́гі > Лё́с

Лё́с

-Як пазнаё́міліся твае́ бацькі́, Лі́за?

-Мае́ бацькі́ е́халі ра́зам у электры́чцы, ба́цька дапамо́г ма́ці пакла́сці на палі́цу валі́зу. А праз два гады́ ў іх нарадзі́лася немаўля́. Гэ́та была́ я.

-А ці ве́даеш, як пазнаё́міліся твае́ бабу́ля з дзяду́лем?


-Ты не паве́рыш, але ве́льмі падо́бна!То́лькі дзяду́ля і бабу́ля е́халі на цягніку́.


-Ма́быць, чыгу́нка-лёс ва́шай сям’і̀́.

Глядзі таксама:

Бацькі̀
Электры̀чка
Валі̀за
Ба̀цька
Ма̀ці
Немаўля̀
Бабу̀ля
Дзяду̀ля
Цягні̀к
Сям’я̀