Сло́ўнік

Сло́ўнік

Каса́ч Каса́ч
Топаль (таполя) Топаль (таполя)
Фу́тра Фу́тра
Мура̀ш Мура̀ш
Бранзале́т Бранзале́т
Бага́жны Бага́жны
Вы́хаваны. Вы́хаваны.
Звано́чак Звано́чак
Гру́ша (ігру́ша) Гру́ша (ігру́ша)
Белару́скі нацыяна́льны стро́й Белару́скі нацыяна́льны стро́й
Пруса̀к Пруса̀к
Завушні̀цы Завушні̀цы
Турысты́чны Турысты́чны
Працаві́ты Працаві́ты
Лава́нда Лава́нда
Я́блыня Я́блыня
Гарсэ́т Гарсэ́т
Матылё̀к Матылё̀к
Пярсцё̀нак Пярсцё̀нак
Засяля́цца Засяля́цца
Самалюбі́вы Самалюбі́вы
Маргары́тка Маргары́тка
Буякі́ (дурні́цы) Буякі́ (дурні́цы)
Пальча́тка Пальча́тка
Пчала́ Пчала́
Грабянѐц Грабянѐц
Падаро́жнічаць Падаро́жнічаць
Дапы́тлівы Дапы́тлівы
Прале́ска Прале́ска
Чарні́цы Чарні́цы