Практыкаванні > Грама́тыка праз фразеало́гію

Грама́тыка праз фразеало́гію

У гэтым раздзеле прапануем вывучаць граматыку беларускай мовы разам з фразеалогіяй! Прапанавыныя практыванні па граматыцы базуюцца на беларускіх прыказках, прымаўках і фразеалагізмах, таму вы зможаце не толькі праверыць свае практычныя і тэарэтычныя веды і ўменні, але і ўзбагаціць свой слоўнікавы запас устойлівымі спалучэннямі.

Практыкава́нні з дзеясло́вамі
Практыкава́нні з прыме́тнікамі
Практыкава́нні з прыназо́ўнікамі
Практыкава́нні з назо́ўнікамі