Слоўнік

Слоўнік

Бібліятэка Бібліятэка
Чытач Чытач
Чытацкі білет Чытацкі білет
Чытаць Чытаць
Кніжная паліца (стэлаж) Кніжная паліца (стэлаж)
Кніга Кніга
Старонка Старонка
Гартаць Гартаць
Цікавы Цікавы
Электронны каталог Электронны каталог
Бабка Бабка
Дранік Дранік
Печыва Печыва
Запякаць Запякаць
Бусел Бусел
Верабей Верабей
Пажарны Пажарны
Крумкач, варона Крумкач, варона
Дзяцел Дзяцел
Жаваранак, жаўранак Жаваранак, жаўранак
Зязюля Зязюля
Крыжадзюб Крыжадзюб
Ластаўка Ластаўка
Шпак Шпак
Салавей Салавей
Пер’е
Дзюба
Крылы
Гняздо
Гнездавацца