Практыкаванні

Практыкаванні

Канстанцін Вераніцын «Тарас на Парнасе»
Віктарына на тэму «Вандроўкі»
Лексіка: чацвёртае лішняе
Націск у словах
Правапіс у нескладовага
Як па-беларуску?
Устаўце прапушчаныя літары!
Лік назоўнікаў
Склад. Падзел слоў на склады
Правапіс галосных о, э, а
Перанос слоў
Назаві слова
Правапіс мяккага знака
Крыжаванка «Аксесуары»
Гульня
Загадкі
(З на́ціскамі) Націск у словах
Слова-сказ
Правапіс О, А, І, Ы
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (віктарына)
Вясёлыя загадкі
Вызначы значэнне слова
Лік назоўнікаў
Крыжаванка «Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека»
Падбяры слова
Колькі складоў?
Склад. Падзел слоў на склады
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (віктарына)
Назоўнікі і іх лік
Аксесуары