Практыкаванні > Граматыка праз фразеалогію

Граматыка праз фразеалогію

У гэтым раздзеле прапануем вывучаць граматыку беларускай мовы разам з фразеалогіяй! Прапанавыныя практыванні па граматыцы базуюцца на беларускіх прыказках, прымаўках і фразеалагізмах, таму вы зможаце не толькі праверыць свае практычныя і тэарэтычныя веды і ўменні, але і ўзбагаціць свой слоўнікавы запас устойлівымі спалучэннямі.

Практыкаванні з дзеясловамі
Практыкаванні з прыметнікамі
Практыкаванні з прыназоўнікамі
Практыкаванні з назоўнікамі