Практыкаванні

Практыкаванні

З’явы прыроды па-беларуску
Устаўце прапушчаныя літары
Фанетыка. Арфаэпія
Адпаведнікі па тэме «Вандроўкі»
Род назоўнікаў
Пачуцці па-беларуску
Канстанцін Вераніцын «Тарас на Парнасе»
Віктарына на тэму «Вандроўкі»
Лексіка: чацвёртае лішняе
Націск у словах
Правапіс у нескладовага
Як па-беларуску?
Устаўце прапушчаныя літары!
Лік назоўнікаў
Склад. Падзел слоў на склады
Правапіс галосных о, э, а
Перанос слоў
Назаві слова
Правапіс мяккага знака
Крыжаванка «Аксесуары»
Гульня
Загадкі
(З на́ціскамі) Націск у словах
Слова-сказ
Правапіс О, А, І, Ы
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (віктарына)
Вясёлыя загадкі
Вызначы значэнне слова
Лік назоўнікаў
Крыжаванка «Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека»