Практыкаванні

Практыкаванні

Правапіс канчаткаў
Склон прыметнікаў, якія характарызуюць чалавека (класіфікацыя)
Словы па-беларуску
Часціны мовы па тэме «Вандроўкі»
Кветкі па-беларуску
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (запоўніце пропускі)
Знайдзі «Назвы грыбоў»
Склоны назоўнікаў па тэме «Вадроўкі»
Гульня “Знайдзі аднолькавыя пары”
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (пазл)
Назоўнікі
Знайсці памылкі ў сказах па тэме «Вандроўкі»
Крыжаванка
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (знайдзі пару)
Разгадай крыжаванку
Правер сябе па тэме «Вандроўкі»
Знайдзі “З’явы прыроды”
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (класіфікацыя)
Знайдзі пару
Крыжаванка па тэме » Вандроўкі»
Назоўнікі
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (адпаведнікі ў сетцы)
Гукі беларускай мовы
Тэкст па тэме «Вандроўкі»
З’явы прыроды па-беларуску
Устаўце прапушчаныя літары
Фанетыка. Арфаэпія
Адпаведнікі па тэме «Вандроўкі»
Род назоўнікаў
Пачуцці па-беларуску