Практыкаванні

Практыкаванні

Гульня
Загадкі
(З на́ціскамі) Націск у словах
Слова-сказ
Правапіс О, А, І, Ы
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (віктарына)
Вясёлыя загадкі
Вызначы значэнне слова
Лік назоўнікаў
Крыжаванка «Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека»
Падбяры слова
Колькі складоў?
Склад. Падзел слоў на склады
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (віктарына)
Назоўнікі і іх лік
Аксесуары
Пераклад слоў на рускую мову
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (гульня)
Назоўнікі і іх род
Падбор сінонімаў на тэму «Вандроўкі»
Правапіс канчаткаў
Склон прыметнікаў, якія характарызуюць чалавека (класіфікацыя)
Словы па-беларуску
Часціны мовы па тэме «Вандроўкі»
Кветкі па-беларуску
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (запоўніце пропускі)
Знайдзі «Назвы грыбоў»
Склоны назоўнікаў па тэме «Вадроўкі»
Гульня “Знайдзі аднолькавыя пары”
Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (пазл)