Асновы > 7. Сёмы ўрок – Лічым і называем час па-беларуску

7. Сёмы ўрок – Лічым і называем час па-беларуску

Лічым па-беларуску

Прачытайце лічэбнікі і паслухайце аўдыёзапіс

1 адзін 11 адзінаццаць
2 два 12 дванаццаць
3 тры 13 трынаццаць
4 чатыры 14 чатырнаццаць
5 пяць 15 пятнаццаць
6 шэсць 16 шаснаццаць
7 сем 17 сямнаццаць
8 восем 18 васямнаццаць
9 дзевяць 19 дзевятнаццаць
10    дзесяць           20     дваццаць

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

20 дваццаць
30 трыццаць
40 сорак
50 пяцьдзясят
60 шэсцьдзесят
70 семдзесят
80 восемдзесят
90 дзевяноста
100      сто

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

100 сто
200 дзвесце
300 трыста
400 чатырыста
500 пяцьсот
600 шэсцьсот
700 семсот
800 восемсот
900 дзевяцьсот
1000      тысяча

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

1 тысяча
2, 3, 4 тысячы
5, 6, …, 20 тысяч
21, 31, Х1 тысяча
22, 23, 24, 32, 33, Х2, Х3, Х4        тысячы
25, 26, … тысяч
1000000 мільён
1000000000 мільярд

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

Практыкаванне 1

Размясціце лічэбнікі ў правільнай паслядоўнасці.

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 2

Запішыце адказ словамі.

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 3

Паглядзіце відэаролік і запішыце прапушчаныя лічэбнікі літарамі

сумны белы тэкст

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 4

Дапоўніце дыялогі, якія маглі прагучаць падчас перапісу насельніцтва.

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 5

Запоўніце табліцу

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Прачытайце парадкавыя лічэбнікі і паслухайце аўдыёзапіс

1 першы 11 адзінаццацты
2 другі 12 дванаццаты
3 трэці 13 трынаццаты
4 чацвёрты 14 чатырнаццаты
5 пяты 15 пятнаццаты
6 шосты 16 шаснаццацты
7 сёмы 17 сямнаццаты
8 восьмы 18 васямнаццаты
9 дзявяты 19 дзевятнаццаты
10      дзясяты          20      дваццаты

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

20 дваццаты
30 трыццаты
40 саракавы
50 пяцідзясяты
60 шасцідзясяты
70 сямідзясяты
80 васьмідзясяты
90       дзевяносты

сумны белы тэкст

сумны белы тэкст

100 соты
200 двухсоты
300 трохсоты
400 чатырохсоты
500 пяцісоты
600 шасцісоты
700 сямісоты
800 васьмісоты
900 дзевяцісоты
1000      тысячны

сумны белы тэкст

 

Практыкаванне 6

Паслухайце аўдыёзапіс і запішыце прапушчаныя лічэбнікі словамі

сумны тэкст

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 7

Паслухайце аўдыёзапіс і запішыце прапушчаныя лічэбнікі (запіс лічбавы)

сумны тэкст

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Называем час па-беларуску

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

Якая зараз гадзіна?

05-00 пятая (сямнаццатая) гадзіна
10-00 дзясятая (дваццаць другая) гадзіна

белы тэкст

Практыкаванне 8

Выберыце правільнае азначэнне часу (можа быць некалькі правільных варыянтаў адказу)

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 9

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

04-10 дзесяць хвілін на пятую / чатыры гадзіны (шаснаццаць гадзін) дзесяць хвілін
06-05 пяць хвілін на сёмую / шэсць (васямнаццаць) гадзін пяць хвілін
11-15 пятнаццаць хвілін на дванаццатую / адзінаццаць гадзін (дваццаць тры гадзіны) пятнаццаць хвілін / чвэрць на дванаццатую

белы тэкст

Практыкаванне 10

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

03-30 палова на чацвёртую / палова чацвёртай / тры (пятнаццаць) трыццаць
07-30 палова на восьмую / палова восьмай / сем (дзевятнаццаць) трыццаць

белы тэкст

Практыкаванне 11

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

04-45 без пятнаццаці пяць / чатыры (шаснаццаць) сорак пяць / без чвэрці пяць
05-35 без дваццаці пяці шэсць / пяць (сямнаццаць) трыццаць пяць
09-40 без дваццаці дзесяць / дзевяць (дваццаць адзін) сорак

белы тэкст

Практыкаванне 12

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

А якой гадзіне?

Для таго, каб назваць час, у беларускай мове выкарыстоўваецца прыназоўнік а:

05-00 а пятай (сямнаццатай) гадзіне
10-00 а дзясятай (дваццаць другой) гадзіне

а пятай (сямнаццатай) гадзіне.

Калі прыназоўнік ужываецца з лічэбнікам адзінаццаць, ён набывае форму абаб адзінаццатай гадзіне

Практыкаванне 13   

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

04-10 у дзесяць хвілін на пятую / у чатыры гадзіны (шаснаццаць гадзін) дзесяць хвілін
06-05 у пяць хвілін на сёмую / у шэсць (васямнаццаць) гадзін пяць хвілін
11-15 у пятнаццаць хвілін на дванаццатую / у адзінаццаць гадзін (дваццаць тры гадзіны) пятнаццаць хвілін / у чвэрць на дванаццатую

у дзесяць хвілін на пятую / у чатыры гадзіны (шаснаццаць гадзін) дзесяць хвілін

Практыкаванне 14

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

03-30 а палове на чацвёртую / а палове чацвёртай / у тры (пятнаццаць) трыццаць
07-30 а палове на восьмую / а палове восьмай / у сем (дзевятнаццаць) трыццаць

а палове на восьмую / а палове восьмай / у сем (дзевятнаццаць) трыццаць

Практыкаванне 15

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Паглядзіце на малюнкі і прачытайце, як назваць гэты час па-беларуску.

04-45 без пятнаццаці пяць / у чатыры (шаснаццаць) сорак пяць / без чвэрці пяць
05-35 без дваццаці пяці шэсць / у пяць (сямнаццаць) трыццаць пяць
09-40 без дваццаці дзесяць / у дзевяць (дваццаць адзін) сорак

без пятнаццаці пяць / у чатыры (шаснаццаць) сорак пяць / без чвэрці пяць

Практыкаванне 16

Запішыце час словамі

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 17

Паслухайце аўдыёзапіс і запішыце час лічбамі (напрыклад: 07.20 / 19.20)

выканаць практыкаванне ў новай укладцы

Практыкаванне 18

Паглядзіце фрагмент навінаў і адкажыце на пытанні.

белы тэкст

выканаць практыкаванне ў новай укладцы