Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 15. Urodziłem się…

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 15. Urodziłem się…

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.