Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 1. Samogłoski i twarde spółgłoski

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 1. Samogłoski i twarde spółgłoski

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.