Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 6. Niektóre zasady białoruskiej fonetyki w porównianiu do polskiej. To pomaga!

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 6. Niektóre zasady białoruskiej fonetyki w porównianiu do polskiej. To pomaga!

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.