Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 5. Jeszcze kilka ważnych informacji o wymowie i czytaniu

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 5. Jeszcze kilka ważnych informacji o wymowie i czytaniu

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.