Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 4. Miękkie г і л, miękkie syczące

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 4. Miękkie г і л, miękkie syczące

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.