Асновы > Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków > (Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 3. Miękkie głoski w języku białoruskim

(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 3. Miękkie głoski w języku białoruskim

Выбачайце, гэтая старонка ёсць на Z tłumaczeniem na język polski.