Тексты > Хатнія жывёлы — Домашние животные

Хатнія жывёлы — Домашние животные

kot_i_sabaka

Андрусь жыве ў горадзе. Андрей живет в городе.Але, на жаль, ніхто з бацькоў не падтрымлівае яго жаданне завесці якую-небудзь жывёлу, з якой можна было б і ў кватэры бавіць час. Но, к сожалению, никто из родителей не поддерживает его желание завести какую-нибудь живность, с которой можно было бы и в квартире проводить время.Другая справа, калі ўнук едзе да бабулі. Другое дело, когда внук едет к бабушке. Ужо перад варотамі чутно, як гаўкае сабака Джулік. Уже перед воротами слышно, как лает собака Жулик.Але ён нацэплены не на павадок, як большасць гарадскіх трымаюць сваіх сабак, а на цэп. Но он нацеплен не на поводок, как большинство городских жителей держат своих собак, а на цепь. Гэты цэп і даўжэйшы і больш надзейны. Эта цепь и длиннее и надежнее. Таксама ў бабулі ёсць і котка Дуся. Также у бабушки есть и кошка Дуся. Па афарбоўцы яна пярэстая, вельмі добра цягае мышэй восенню. По окраске она пестрая, очень хорошо таскает мышей осенью.

Бацькі — Родители 

Унук — Внук 

Бабуля — Бабушка

Павадок  -Поводок 

Котка — Кошка 

Афарбоўка — Окраска 

Пярэсты — Пестрый