Слоўнік - Словарь > Жывёлы > Вол — Вол

Вол — Вол

Вол

Вол — кастрыраваны самец буйной рагатай жывёлы. У дадзеным выпадку (гл. казку «Вол») выступае як сімвал мудрасці.
Вол – кастрированный самец крупного рогатого скота. В данном случае (см. сказку «Вол») выступает в качестве символа мудрости.

Моцны, як вол.
Сильный, как вол.

Працаваць, як горны вол (многа і цяжка працаваць).
Работать, как горный вол (много и тяжело работать).