Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Каляндар - Календарь > Зіма – Зима

Зіма – Зима

Зіма

Зімой холадна і падае снег.
Зимой холодно и падает снег.

Многія людзі не любяць зіму.
Многие люди не любят зиму.

Хакей – адзін з папулярных зімовых відаў спорта.
Хоккей – один из популярных зимних видов спорта.