Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Каляндар - Календарь > Заўтра – Завтра

Заўтра – Завтра

Заўтра

Заўтра ў нас кантрольная работа.
Завтра у нас контрольная работа.

Мой сябар прыязджае заўтра.
Мой друг приезжает завтра.

Заўтрашні дзень для мяне вельмі важны.
Завтрашний день для меня очень важен.