Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Каляндар - Календарь > Пазаўчора – Позавчера

Пазаўчора – Позавчера

Пазаўчора

Пазаўчора мы ездзілі да бацькоў.
Позавчера мы ездили к родителям.

Ён быў у камандзіроўцы пазаўчора.
Он был в командировке позавчера.