Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Каляндар - Календарь > Ліпень – Июль

Ліпень – Июль

Ліпень

Ліпень – другі месяц лета.
Июль – второй месяц лета.

У ліпені звычайна пачынаюць квітнець ліпы.
В июле обычно начинают цвести липы.

3 ліпеня – дзяржаўнае свята Рэспублікі Беларусь — Дзень Незалежнасці.
3июля – государственный праздник Республики Беларусь — День Независимости.

Ліпеньскія дні – самыя цёплыя за ўсё лета ў Беларусі.
Июльские дни – самые тёплые за всё лето в Беларуси.