Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Каляндар - Календарь > Кастрычнік — Октябрь

Кастрычнік — Октябрь

Кастрычнік

Кастрычнік – другі месяц восені.
Октябрь – второй месяц осени.

У кастрычніку паляць вогнішчы з апалага лісця.
В октябре жгут костры из опавшей листвы.

Мяне запрасілі на вечарынку 23 кастрычніка.
Меня пригласили на вечеринку 23 октября.

Кастрычніцкія дні карацейшыя за вераснёўскія.
Октябрьские дни короче сентябрьских.