Слоўнік - Словарь > Вымярэнне часу - Измерение времени > Дні тыдня - Дни недели > Чацвер — Четверг

Чацвер — Четверг

Чацвер

У чацвер мы хадзілі ў кіно.
В четверг мы ходили в кино.

Новы год пачаўся ў чацвер.
Новый год начался в четверг.

Мой брат прыязджае ў чацвер.
Мой брат приезжает в четверг.