Слоўнік - Словарь > Транспарт - Транспорт > Транспарт – Транспорт

Транспарт – Транспорт

Транспарт

Транспарт – гэта галіна вытворчасці, якая ажыццяўляе перавозку людзей.
Транспорт – это отрасль производства, осуществляющая перевозку людей.

Існуюць розныя віды транспарту, напрыклад: грамадскі транспарт, прыватны транспарт.
Существуют разные виды транспорта, например: общественный транспорт, частный транпорт.

Вызначаюць наземны, водны, паветраны транспарт.
Выделяют наземный, водный, воздушный транспорт.