Слоўнік - Словарь > > Трэнер — тренер

Трэнер — тренер

Трэнер

Трэ́нер

(наз., м.р.)

Тренер

(сущ., м. р.)

Спецыяліст, які займаецца трэніроўкай спартсменаў.

Специалист, занимающийся тренировкой спортсменов.

Граматычныя формы / Грамматические формы:

Адзін. лік / Ед. ч. Мн. лік / Мн. ч.
N Прафесійны

Трэ́нер / профессиональный тренер

Хакейныя трэ́неры / хоккейные тренера
N2 Заданне трэ́нера / задание тренера Сход трэ́нераў / собрание тренеров
N3 Падзяка

трэ́неру /  благодарность тренеру

Заданне трэ́нерам / задание тренерам
N4 Шукаць трэ́нера / искать тренера Форма трэ́нераў / форма тренеров
N5 З’яўляцца трэ́нерам / являться тренером З трэ́нерамі / с тренерами
N6 Аб трэ́неру / о тренере Думка аб трэ́нерах / думать о тренерах

Лексічная спалучальнасць / Лексическая сочетаемость:

Num. / Adj. + N: патрабавальны трэнер / требовательный тренер;

N + N2: заданне трэнера / задание тренера;

N3+ Рrep. + N6: трэнер па футболе / тренер по футболе;

V + N2: паважаць трэнера / уважать тренера;

V + N5: стаць трэнерам / стать тренером;

V + Рrep. + N4: папрасіць у трэнера / попросить тренера.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць / Однокоренные слова и их сочетаемость:

Трэ́нерскі (тренерский) (Adj.): трэнерскі турнір / тренерский турнир;

Трэніро́ўка (тренировка)  (N): трэніроўка у спортзале / тренировка в спортзале;

Трэна́ж  (тренаж) (N): цыркавы трэнаж / цирковой тренаж;

Трэнажо́р  (тренажер) (N): трэнажор для гімнастыкі / тренажер для гимнастики;

Трэнірава́цца (тренироваться) (V): актыўна трэніравацца / активно тренироваться;

Трэніро́вачны (тренировочный)  (Adj): трэніровачны матч / тренировочный матч.

Ужыванне ў маўленні / Использование в речи:

1. Трэнер па фітнесу параіў займацца кожны дзень / Тренер по фитнесу посоветовал заниматься каждый день;

2. Дзяўчына хоча стаць трэнерам па плаванні / Девушка хочет стать тренером по плаванию.