Слоўнік - Словарь > > Футбол-футбол

Футбол-футбол

Футбол

Футбо́л

(наз., м.р.)

Футбол

(сущ., м. р.)

Спартыўная камандная гульня, у якой кожная з каманд імкнецца ўдарамі ног ці галавы забіць мяч у вароты праціўніка.

Спортивная командная игра, в которой каждая из команд стремится ударами ног или головы забить мяч в ворота  соперника.

Граматычныя формы / Грамматические формы:

Адзін. лік / Ед. ч. Мн. лік / Мн. ч.
N Займальны футбо́л / занимательный футбол  —
N2 Няма футбо́ла / нет футбола
N3 Мужчынскаму футбо́лу / мужскому футболу
N4 Глядзець футбо́л / смотреть футбол
N5 Захапляцца футбо́лам / увлекаться футболом
N6 Трэніроўка па футбо́ле / тренировка по футболе

Лексічная спалучальнасць / Лексическая сочетаемость:

Adj. + N: жаночы футбол / женский футбол;

V + N4:гульня ў футбол / игра в футбол;

V + N5: захапляцца футболам / интересоваться футболом;

V + Рrep. + N4:  гуляць у футбол / играть в футбол.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць / Однокоренные слова и их сочетаемость:

Футбо́льны (футбольный)  (Adj):футбольны мяч / футбольный мяч;

Футбо́лка (футболка)  (N): спартыўная футболка / спортивная футболка;

Футбалі́ст (футболист)  (N): партугальскі футбаліст / португальский футболист.

Ужыванне ў маўленні /  Использование в речи:

1. Я люблю гуляць у футбол / Я люблю играть в футбол;

2. Наша каманда выйграла Чэмпіянат па футболе / Наша команда выиграла Чемпионат по футболу.